Äventyrsscouten känner till måttenheten för vindstyrka och kan uppskatta om det blåser mycket eller lite.

Valikko

Vind


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till måttenheten för vindstyrka och kan uppskatta om det blåser mycket eller lite.

Beskrivning:

Äventyrsscouten uppskattar vindstyrkan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vindflöjel: Använd ett lätt tyg och sy en strumpformad påse med ett litet lufthål i ändan. Fäst en ring i påsens mynning för att hålla påsen öppen. Fäst påsens ringände i en stång som står på en öppen plats. Se till att vindflöjeln enkelt kan snurra runt stången beroende på varifrån det blåser.

På spaning efter vågor: Äventyrsscouterna följer med vågläget under en seglats – finns det vågor överhuvudtaget? Kluckar de stillsamt eller har de till och med skummande vågkammar? Till hjälp för att tolka vågorna går det att använda olika vindskalor som finns på webben (sök t.ex. på ”Beauforts skala”).

Nya vindar: Äventyrsscouterna uppskattar vindstyrkan i olika situationer. I samband med att uppgiften utförs är det bra att kunna mäta vindstyrkan i realtid så att äventyrsscouterna får veta hur rätt de uppskattade vindstyrkan. Det lönar sig att upprepa övningen flera gånger, i olika väderförhållanden.

Lägg till tips

Bifoga