Äventyrsscouten deltar i att sätta upp kamintält och övernattar i det.

Valikko

I kamintält


Målsättning:

Äventyrsscouten deltar i att sätta upp kamintält och övernattar i det.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i uppsättandet av kamintält och övernattar i det.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Utfärd tulenteko
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen
Ledarens uppgift: vägled och lär ut

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Eldvaktsaktiviteten kombineras naturligt ihop med den här aktiviteten, där man där går genom eldvaktens uppgifter.

Sätt upp ett halvplutontält tillsammans. Dela ut sovplatser till äventyrsscouterna på ett vettigt sätt och ge råd om övernattningen. Kom överens om eldvaktturerna och gå genom eldvaktens uppgifter. Äventyrsscouterna är eldvakter parvis. Ledarna eller någon av de äldre deltagarna skötar turerna mitt i natten.

Lägg till tips

Bifoga