Äventyrsscouten kan använda isdubbar

Valikko

Isdubbar


Målsättning:

Äventyrsscouten kan använda isdubbar

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig använda isdubbar

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: vägleda, visa exempel, förevisa olika typer av isdubbar, ge feedback

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga