Äventyrsscouten lär sig använda kastlina och livräddningsboj.

Valikko

Kastlina


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig använda kastlina och livräddningsboj.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att kasta livlina och livräddningsboj

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Arjen taidot Första hjälpen Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd:
Målen för fostran: Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: vägled, visa hur livlinan och livbojen används rätt och övervaka att patrullerna gör rätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga