Äventyrsscouten kan orientera på vägar och stigar med hjälp av karta.

Valikko

På vägar och stigar


Målsättning:

Äventyrsscouten kan orientera på vägar och stigar med hjälp av karta.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig orientera på vägar och stigar med hjälp av karta och lär sig följa med var man går på kartan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: att fungera som stöd och trygghet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga