Äventyrsscouten kan slå pålsteken och känner till de vanligaste situationerna då den används.

Valikko

Pålstek


Målsättning:

Äventyrsscouten kan slå pålsteken och känner till de vanligaste situationerna då den används.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig slå knopen och vet vad den används till.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Rådge och vägleda. Slå en modellknop av tjocka rep och berätta om de typsituationer där knopen används. Be patrulledarna öva pålsteken med sin patrull. Ställ fram modeller (t.ex. bilder i en knopbok, färdighetsbok eller kopior). Kolla att äventyrsscouterna slår knoparna rätt. Repetera och visa på nytt hur man gör knopen, om det behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga