Äventyrsscouten kan använda kårens räddnings- och flytvästar rätt och vet att man alltid ska ha på sig flytvästarna då man rör sig till sjöss.

Valikko

Räddningsvästar


Målsättning:

Äventyrsscouten kan använda kårens räddnings- och flytvästar rätt och vet att man alltid ska ha på sig flytvästarna då man rör sig till sjöss.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig att använda räddnings- och flytvästar rätt Material: olika räddningsvästar, hemifrån och kårens egna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: turvallisuus vesilla-liikkuminen
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen terveys-ja-turvallisuus
Ledarens uppgift: vägleda, leda och se till säkerheten

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga