Äventyrsscouten kan sköta om sin personliga hygien i både läger- och utfärdsförhållande samt hålla ordning på sin utrustning.

Valikko

Renskrubbad


Målsättning:

Äventyrsscouten kan sköta om sin personliga hygien i både läger- och utfärdsförhållande samt hålla ordning på sin utrustning.

Beskrivning:

Äventyrsscouten kan sköta om sin personliga hygien i utflykts- och lägerförhållanden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: vägleda, lära ut och hjälpa äventyrsscouterna komma till insikt

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga