Äventyrsscouten kan de vanligaste sjökortstecknen.

Valikko

Sjökortstecken


Målsättning:

Äventyrsscouten kan de vanligaste sjökortstecknen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig fem nya sjökortstecken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenen lär ut sjökortstecken år äventyrsscouterna. Patrulledaren spelar memory med sjökortstecken tillsammans med sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga