Äventyrsscouten lär sig skotsteken och aggknopen och känner till när dessa används.

Valikko

Skostek och flaggknop


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig skotsteken och aggknopen och känner till när dessa används.

Beskrivning:

Äventyrsscouten kan slå knoparna och vet till vad de används.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift:

Kaptenens uppgift:

Uppgift: rådge och vägled

Slå en modellknop av tjocka rep och berätta om de typsituationer där knopen används. Be patrulledarna öva pålsteken med sin patrull. Ställ fram modeller (t.ex. bilder i en knopbok, färdighetsbok eller kopior). Kolla att äventyrsscouterna slår knoparna rätt. Repetera och visa på nytt hur man gör knopen, om det behövs. Det är bra att öva sig slå knoparna era gånger, ca 10 minuter i gången. Öva aggknopen vid flagghissningen då ni är på utykter eller läger. Flera knopövningar hittar du intill beskrivningarna för sjömansknopen.

Patrulledarens uppgift:

Se till att alla får pröva och lära sig göra knoparna.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga