Äventyrsscouten kan sortera och återanvända avfall hemma och i kårlokalen.

Valikko

Skräpsortering


Målsättning:

Äventyrsscouten kan sortera och återanvända avfall hemma och i kårlokalen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig hur man sorterar avfall, lär sig varför man gör det, deltar i avfallssortering och lär sig komposteringens grunder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys
Längd 30 min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: uppmuntra

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga