Äventyrsscouten känner hur man använder klabbar med flisor till tände.

Valikko

Tände


Målsättning:

Äventyrsscouten känner hur man använder klabbar med flisor till tände.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig tillverka samt använda olika sorters tände

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: vägleda och övervaka

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga