Äventyrsscouten känner till sin egen understödsförening.

Valikko

Understödsförening


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till sin egen understödsförening.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med sin kår eventuella bakgrunds/understödsförening.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: leda och presentera

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga