Äventyrsscouten är inte nervös inför uppflyttningen till följande åldersgrupp utan väntar med iver på att bli spejarscout.

Valikko

Lär känna de nya ledarna


Målsättning:

Äventyrsscouten är inte nervös inför uppflyttningen till följande åldersgrupp utan väntar med iver på att bli spejarscout.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med sina nya ledare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att ordna en gemensam träff för äventyrsscouterna och deras nya patrulledare och lotsar. Kaptenen ser till att de nya ledarna får tillräckligt mycket information om äventyrslaget för att i framtiden kunna leda de äventyrsscouter som uppflyttas. Till kaptenens uppgifter hör också att tillsammans med de nya ledarna informera hemmen om de förändringar som bytet av åldersgrupp medför i scout-programmet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tack och hej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tajmning: Om kåren inte vet vem som leder spejarscouterna på hösten när vårterminen avslutas på våren kan aktiviteten också ordnas t.ex. under kårens sommarläger. I vilket fall som helst är det viktigt att uppflyttningen sker tryggt och att kaptenen är med så att äventyrsscouterna känner sig trygga när de bekantar sig med sina nya patruller.

Aktivitet: Det är bäst att få bekanta sig med de nya ledarna i samband med någon aktivitet. Bjud t.ex. med de nya ledarna på lagets utfärd. Under utfärden kan de nya ledarna ha olika ansvarsområden eller sköta en del av programmet. Då blir deras sätt att leda gruppen bekant för äventyrsscouterna.

Lägg till tips

Bifoga