Äventyrsscouten har reflekterat över vad hen har hunnit lära sig och göra under sin tid som scout.

Valikko

Scoutstigen


Målsättning:

Äventyrsscouten har reflekterat över vad hen har hunnit lära sig och göra under sin tid som scout.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna går igenom vilka saker de hittills hunnit vara med om och lärt sig i scouterna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna så att de lägger märke till hur mycket de har hunnit lära sig och göra i scouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tack och hej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utvärdera sina egna kunskaper: Äventyrsscouten reflekterar över vad hen har lärt sig under tiden som äventyrsscout. Vilka scoutfärdigheter behärskar hen nu?

En pjäs: Äventyrsscouterna framför en pjäs om sin gemensamm scoutstig t.ex. på sommarlägret eller julfesten, beroende på när de uppflyttas till nästa åldersgrupp.

Berättelser: Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och skriver berättelser om sina egna patruller och äventyrsscouttiden. I berättelsen kan patrullen beskriva allt de har varit med om och lärt sig under åren. Berättelserna kan t.ex. publiceras i kårens tidning eller läsas upp för vargungar som ska flyttas upp till äventyrsscouterna. Äventyrsscouterna kan också rita sina scoutstigar på asfalt med gatukritor. Ta sedan bilder av äventyrsscouterna vid deras scoutstigsbilder för att föreviga den berättelse om stigens höjdpunkter som de har ritat upp. (Obs! Kolla upp lov att ta bilder.)

Gamla stigar: Om äventyrsscouterna ritade bilder av sina scoutstigar när de slutade som vargungar, och om antingen scouterna själva eller kaptenen har kvar de här teckningarna, lönar det sig att gräva fram dem. Äventyrsscouterna kan fortsätta på bilderna de ritade som vargungar och fylla på med sådant som hänt under äventyrsscouttiden. De kan t.ex. rita in scoutfärdighetstävlingar som laget deltagit i, kårens läger eller att någon ny kommit med i verksamheten. Samtidigt är det bra att under kaptenens ledning diskutera allt det som äventyrsscouterna lärt sig i just den åldersgruppen. Kaptenen kan också fråga vad äventyrsscouterna hoppas på och önskar med tanke på framtiden.

Film: Äventyrsscouterna skapar en film om det de har upplevt och lärt sig som äventyrsscouter. Äventyrsscouterna kan antingen uppträda själva i filmen eller göra en animation med figurer av t.ex. modellera. Filmerna kan sedan visas under sommarlägret eller för vargungar som ska flyttas upp till äventyrsscouterna.

Sinnen: Patrullens uppgift är att fundera på hur scoutingen doftar, ser ut, låter, smakar och känns. Efter att patrullvis ha reflekterat tillsammans presenterar patrullerna sina slutsatser för varandra t.ex. i form av en bild eller en dramatisering. Källa: Scouterna.

Scoutskjorta: Uppmana äventyrsscouterna att komma klädda i scoutskjortor till mötet. Ta bilder av äventyrsscouternas högerärmar så att var och en får ett minne av alla sina specialmärken och kan använda bilden som stöd för att minnas sin scoutstig. Utgå från skillnaderna mellan äventyrsscoutens och spejarscoutens scoutskjortor och märken för att utforska den kommande scoutstigen.

Lägg till tips

Bifoga