Äventyrsscouten upplever på allvar att den tidigare åldersgruppen avslutas och den nya börjar, och att hen nu är en lite äldre scout.

Valikko

Uppflyttningen


Målsättning:

Äventyrsscouten upplever på allvar att den tidigare åldersgruppen avslutas och den nya börjar, och att hen nu är en lite äldre scout.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i en uppflyttningsceremoni eller ett uppflyttningsevenemang

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan I skogen På sjön På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kårens kaptener ansvarar tillsammans för uppflyttningsceremonin. Om det är möjligt lönar det sig att bjuda in också äventyrsscouternas blivande spejarscoutlots och patrulledare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tack och hej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutdop: Under sommarlägret kan kåren ordna ett spejarscoutdop som uppflyttningsceremoni för äventyrsscouter som blir spejarscouter. De äventyrsscouter som ska flyttas upp kan övernatta i ett eget tält (eller i egna tält) dit det emellanåt dyker upp hemliga uppgifter eller instruktioner som patrullen ska följa. Patrullens medlemmar vet inte vad det här handlar om, eftersom dopet är en hemlighet. Inte heller de yngre scouterna vet något om dopet. När patrullmedlemmarna följer instruktionerna klarnar det så småningom att det rör sig om ett spejarscoutdop. Sedan väcks de uppflyttande scouterna under den sista natten på lägret. De får sina ögon förbundna och blir förda omkring på lägerområdet. Döp dem genom att med skopa ösa från äventyrsscout-till explorerscout-vatten på deras fötter och ge dem till slut en klunk av en spejarscoutdryck (t.ex. blandsaft spetsad med salt). De nya spjarscouterna välkomnas till åldersgruppen och så fortsätter tystnaden på lägerområdet. Efter detta är de här äventyrsscouterna spejarscouter och deltar i spejarscoutprogrammet under resten av lägret. Dopet kan också kulminera i en dagsutfärd utanför lägerområdet i slutet av lägret, och under utfärden kan de uppflyttande äventyrsscouterna få vara med om något speciellt och avge spejarscoutlöftet. Äldre spejarscouter, explorerscouter och roversscouter ordnar dopet tillsammans med kaptenerna och spejarscoutlotsarna. Källa: Hämeen Partiopiiri ry: Siirtymäpaketti.

Uppflyttningsvandring: En uppflyttningsvandring kan förverkligas tillsammans med kårens spejarscouter eller så att endast äventyrsscoutlaget deltar. Det mest ideala är t.ex. en utfärd med övernattning i vindskydd som avslutning på vårterminen, alternativt att ordna en vandring i samband med kårens sommarläger. Spejarscouternas uppgift är att fungera som gruppledare för mindre vandringsgrupper, vilket innebär att uppflyttningsvandringern samtidigt utgör en ledarskapsövning för dem. Rutten ska vara tillräckligt klar och tydlig, och spejarscouterna behöver ha tillräckliga kunskaper i orientering. Det går förstås också att vandra längs en tillräckligt väl utmärkt vandringsled. Uppflyttningsvandringen kan vara en endagsvandring eller inkludera en övernattning. Under uppflyttningsvandringen finns kontroller där äventyrsscouterna får bekanta sig med spejarscoutprogrammet eller utföra scoutfärdighetstävlingsuppgifter med olika teman. Det viktigaste under vandringen är att äventyrsscouterna blir bekanta med spejarprogrammet och lär sig vad det innebär att vara spejarscout.

Egna traditioner: Det finns nästan lika många sätt att ordna en uppflyttningsceremoni som det finns kårer. Ceremonin eller uppflyttningen kan ske under en veckoslutsutfärd, som en del av sommarlägret eller under en separat möteskväll. Huvudsaken är att kåren uppmärksammar att äventyrsscouterna blir spejarscouter. Om kåren ännu inte har några egna traditioner kring detta lönar det sig för kåren att skapa sådana.

Lägg till tips

Bifoga