Äventyrsscouten kan utrycka sig på ett mångsidigt sätt och berätta olika slags historier på olika sätt. På samma gång utvecklar äventyrsscouterna sin fantasi och sin multilitteracitet.