Äventyrsscouten vet vilka tjänster ett bibliotek erbjuder personer i äventyrsscoutålder.

Valikko

Ett biblioteksbesök


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vilka tjänster ett bibliotek erbjuder personer i äventyrsscoutålder.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna besöker biblioteket och bekantar sig med bibliotekets tjänster.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen kontaktar biblioteket i förväg och kommer överens om besöket. Kaptenen kan t.ex. komma överens om att en bibliotekarie presenterar biblioteket för äventyrsscouterna. Alternativt kan kaptenen göra det själv. Om det är lång väg till biblioteket ordnar kaptenen med transporter. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren visar genom sitt goda exempel hur det hör till att bete sig på biblioteket.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bokjakt: Det här tipset förutsätter att kaptenen nyligen har besökt biblioteket och förberett aktiviteten. Äventyrsscouterna får parvis 10 boktitlar som de ska hitta utan att använda bibliotekets informationssökningssystem. Boktitlarna ska alltså säga tillräckligt om bokens innehåll eller genre så att äventyrsscouterna kan hitta böckerna. Bredvid böckerna på hyllan kan finnas lappar med bokstäver eller symboler som äventyrsscouterna ska lägga på minnet. Till slut rapporterar äventyrsscouterna om vad de hittat till kaptenen eller patrulledaren. Bokstäverna kan bilda ett meddelande. Om just den boken som äventyrsscouterna ska hitta råkar vara utlånad borde det inte göra så mycket, eftersom tipset ändå finns där boken skulle ha stått, eller på något annat ställe i närheten på den aktuella hyllan.

Klassifikationssystemet: På många bibliotek finns det medarbetare som är utbildade för ordna biblioteksbesök för barn. Kaptenen ber en bibliotekarie presentera t.ex. klassifikationssystemet för äventyrsscouterna, och var olika slags material finns just i det bibliotek som laget besöker. Om det behövs kan kaptenen själv presentera materialet för äventyrsscouterna.

Mästarlånaren: Kaptenen eller någon medarbetare vid biblioteket handleder äventyrsscouterna i att använda utlåningssystemet. Äventyrsscouterna får låna böcker som har med utmaningens andra aktiviteter att göra, antingen så att de tar med sig böckerna hem eller till kårlokalen. Om någon av äventyrsscouterna inte har ett bibliotekskort kan de skaffa ett under besöket.

Lägg till tips

Bifoga