Äventyrsscouten utvecklar sin fantasi genom att berätta helt och hållet påhittade berättelser.

Valikko

Fabulera fritt


Målsättning:

Äventyrsscouten utvecklar sin fantasi genom att berätta helt och hållet påhittade berättelser.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna berättar tillsammans sagor och andra påhittade berättelser för varandra och utvecklar sin fantasi samtidigt som de förbättrar sammanhållningen i patrullen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus På sjön
Färdighetsområden Kaveritaidot Luovuus Rohkeus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenen hjälper äventyrsscouterna att välja ett tips och förverkliga det. Kaptenen får också delta i berättandet för att uppmuntra äventyrsscouterna att delta. Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att inspirera de andra äventyrsscouterna genom att själv delta aktivt i berättandet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Adjektivberättelse: Antingen skriver patrullen tillsammans eller bara patrulledaren en kort påhittad berättelse som alla patrullmedlemmar är med i och där det finns luckor framför alla substantiv. Sedan fungerar en frivillig äventyrsscout som sekreterare och de andra föreslår adjektiv. Sekreteraren antecknar adjektiven där det finns luckor i berättelsen, antingen i den ordning de sägs eller i en blandad ordningsföljd. Därefter läser sekreteraren upp berättelsen, om hen bara kan! Adjektivberättelser blir ofta väldigt roliga!

Ett ord i taget: Patrullen tränar berättande genom att placera sig i en ring och berätta en saga tillsammans, ett ord i taget. Någon börjar genom att säga inledningsfrasen ”Det var en gång”, nästa person i ringen säger ”en” eller ”ett” och så går turen och sagan vidare, ord för ord. Sagan fortsätter tills någon inte längre kommer på mer att säga, sagan blir alldeles för tokig eller kaptenen avbryter berättandet.

Sanningsenlig (?) bakgrundsinformation: Kaptenen förbereder tipset genom att leta rätt på några olika iögonenfallande tidningsbilder, som t.ex. föreställer kända personer som råkar ha en lustig min eller en bild av ett djur. Äventyrsscouterna får parvis eller patrullvis undersöka en bild åt gången. Därefter får de några minuter tid på sig att tänka ut vad som hände innan bilden togs (patrullen eller kaptenen bestämmer hur långt tillbaka i tiden berättelsen ska gå). Sedan berättar och presenterar äventyrsscouterna det de hittat på.

Modern twist: Äventyrsscouterna väljer själva eller parvis ut någon välbekant saga (t.ex. Askungen, Den fula ankungen) och moderniserar sagan genom att tillsätta modern teknologi, nutida kulturföreteelser och moderna språkdrag. Dokumentera sagan genom att skriva ner den, spela in den eller filma den. Ett annat alternativ är att framföra sagan som en del av lägerbålsprogrammet eller i samband med något annat kvällsprogram under utfärden.

Patrullens berättelse: Patrullen hittar på en egen maskot och skapar en berättelse omkring den. Berättelsen utspelar sig på ett läger, en utfärd, en seglats eller under ett möte och alla patrullmedlemmar är med i berättelsen. Det är viktigt att patrullen kommer ihåg alla berättelsens skeden, speciellt vändpunkten.

Lägg till tips

Bifoga