Äventyrsscouten utvecklar sin mediekompetens.

Valikko

Podcast


Målsättning:

Äventyrsscouten utvecklar sin mediekompetens.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna gör en poddsändning tillsammans.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Luovuus Medialuku Palvelu Partiokulttuuri Rohkeus Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen förklarar för äventyrsscouterna vad en poddsändning är för något, vad det finns för poddar att lyssna till, och skaffar eller lånar de redskap som behövs för att äventyrsscouterna själva ska kunna göra en inspelning. Om det behövs kan kaptenen också hjälpa äventyrsscouterna med planeringsarbetet. Om kaptenen inte själv har lyssnat på poddar gör hen det på prov och ger äventyrsscouterna tips på intressanta poddar. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren inspirerar och uppmuntrar sin patrull i arbetet med att producera en egen podd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ett åsiktsyttrande: Patrullen väljer ett debattämne som känns angeläget för dem och lägger fram sina åsikter för och emot. Äventyrsscouterna kan också göra poddsändningen som ett ställningstagande och rikta sig till kommunens beslutsfattare, antingen på skoj eller på allvar, ifall ämnet är ett sådant att det berör patrullens hemort. mikäli aihe olisi koskisi jollain tavalla vartion kotikuntaa.

Ett fascinerande ämne: Patrullen väljer ett intressant diskussionsämne och kommenterar det på ett så inspirerande och intresseväckande sätt som möjligt för sina lyssnare.

Instruktioner: Patrullen väljer ut en scoutfärdighet eller något annat som scouter får lära sig och lär ut färdigheten i sin poddsändning. För att göra det lättare för äventyrsscouterna att formulera bra instruktioner kan ett tips vara att de tänker sig att de förklarar saken för en blind vargunge.

Utfärdsberättelse: Patrullen kan välja att berätta de bästa historierna från en särskilt minnesvärd utfärd i sin poddsändning. Om berättelsen innehåller interna skämt och historier är det bäst att kort förklara dem för lyssnarna.

Mötesbeskrivning: Patrullen är programledare för mötet, berättar om patrullens medlemmar och om vad som händer under ett vanligt möte – ungefär som ett idrottsreferat. För att upprätthålla lyssnarnas intresse lönar det sig att välja en eller två äventyrsscouter som huvudprogramledare och sedan antingen klippa ihop varderas inspelningar till ett ljudspår, eller låta dem vara programledare under varsin del av mötet. Det är också värt att välja att göra inselningarna under ett lite mer livat möte.

En intervju: Patrullen intervjuar en intressant person och ställer relevanta frågor under intervjun. Den intervjuade kan t.ex. vara någon annan kårmedlem, någons förälder eller mor- eller farförälder som också är scout, eller en inflytelserik person på orten. Det är bra att göra ett ganska fritt manuskript för intervjun, annars riskerar interrvjun bli onödigt stel. Det är bättre att prata lite friare, och t.ex. ställa följdfrågor om något av svaren inbjuder till det.

Lägg till tips

Bifoga