Äventyrsscouten kan en scoutberättelse.

Valikko

Scoutberättelser


Målsättning:

Äventyrsscouten kan en scoutberättelse.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna lär sig olika scoutberättelser och –legender och återberättar dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Kansainvälisyys Luovuus Partiokulttuuri Ryhmähenki
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen hjälper äventyrsscouterna att hitta berättelser att återberätta och berättar legenden om S:t Göran om det behövs. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig i förväg med åtminstone en kort version av legenden om S:t Göran och kan förklara vad legenden handlar om.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Historier från andra länder: Äventyrsscouterna lär sig parvis någon scoutberättelse eller scoutlegend från ett annat land och berättar sedan historien för de andra under ett lägerbål.

Kårens hemligheter: Patrullen tar reda på information om någon legend som berättas om kåren, eller om någonting betydelsefullt som hänt i kåren, och återberättar historien för vargungarna, om det är möjligt.

Legendernas legend: Patrullen lyssnar till eller berättar legenden om S:t Göran och draken för varandra. För att bekanta sig närmare med legenden kan patrullen leta fram olika versioner av den och undersöka hur de skiljer sig från varandra.

En betydelsefull finländare: Patrullen tar reda på information om någon betydelsefull finländsk scout och bekantar sig med den här personens livshistoria.

Lägg till tips

Bifoga