Äventyrsscouten utvecklar sin problemlösningsförmåga.

Valikko

Chiffermeddelanden


Målsättning:

Äventyrsscouten utvecklar sin problemlösningsförmåga.

Beskrivning:

Äventyrsscouten använder någon form av kodskrift och både sänder och tar emot ett chiffermeddelande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen lär äventyrsscouterna att skriva chiffermeddelanden på ett par olika sätt. Om det behövs hjälper kaptenen till med att tolka meddelandena. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Detektiven

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullens hemliga skrift: Alla patruller hittar på en egen hemlig skrift (eller väljer en av de som redan existerar) och använder den alltid när patrullen har något hemligt ärende som ingen annan får känna till.

Chiffer: Exempel på olika chiffer är att skriva baklänges, att skriva baklänges stavelsevis, att koda om bokstäverna till siffror, att skriva så att varannan bokstav är en extra inskottsbokstav, att använda olika tecknadet figurer och morsebokstavering. Rövarspråket är en variant av chiffer. Rövarspråket går ut på att lägga in ett o efter varje konsonant och sedan upprepa konsonanten. Ordet scout blir då soscocautot och äventyr blir ävovenontotyror. Olika kodskrifter kan också kombineras för att göra det mer utmanande att tyda meddelandet. Äventyrsscouterna kan t.ex. både skriva ett ord baklänges och hoppa två bokstäver framåt i alfabetet. Ordet scout blir då vwqeu. Fler chifferinstruktioner hittar du i boken Ryggsäcken och på finska i boken Antero Vipunen: arvoitusten ja ongelmien, leikkien ja pelien sekä eri harrastajien pikkujättiläinen. Klassiska detektivfakta finns också i boken Spionens handbok av Falcon Travis. I boken finns bl.a. instruktioner för en praktisk kodring.

Lägg till tips

Bifoga