Äventyrsscouten utvecklar sin observationsförmåga och sin problemlösningsförmåga.

Valikko

Ledtråd


Målsättning:

Äventyrsscouten utvecklar sin observationsförmåga och sin problemlösningsförmåga.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna följer en stig med ledtrådar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen planerar stigen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder tankearbetet i sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Detektiven

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ett konstigt rum: I rummet finns några konstiga saker eller något som är konstigt, och äventyrsscouterna ska komma på vad som inte stämmer.

Lustiga föremål: Kaptenen bygger upp en stig vid kårlokalen eller vid utfärdsmålet. På olika ställen längs stigen placerar kaptenen ut lustiga och malplacerade föremål som fungerar som ledtrådar för vart äventyrsscouterna ska gå härnäst (t.ex. en tallrik i vedboden leder till köket och bastustävan i köket leder till bastun).

Lägg till tips

Bifoga