Äventyrsscouten kan observera sin omgivning.

Valikko

Ljud


Målsättning:

Äventyrsscouten kan observera sin omgivning.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att identifiera olika situationer utifrån hur de låter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen planerar ett lämpligt ljudlandskap för äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Detektiven

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Samla in ljud: Att samla in ljud är en lämplig uppgift t.ex. för kårens äventyrsscoutgrupp. esimerkiksi lippukunnan samoajaryhmälle. Spela in ljuden under ett läger (ljud av att någon sågar, hugger ved, slår upp ett tält, badar bastu, simmar, paddlar, ror), på skolgården, järnvägsstationen, i köket osv. När ljuden väl finns insamlade, sparade och dokumenterade kan de återanvändas år efter år.

I staden: Laget går till en plats där människor rör sig. Patrullerna går till lite olika ställen. Ett par patrullmedlemmar i varje patrull får ögonen förbundna. Deras uppgift är att så noggrant som möjligt identifiera ljuden de hör. Efter en liten stund byter patrullmedlammarna om så att någon annan får lyssna med förbundna ögon.

Lägg till tips

Bifoga