Äventyrsscouten kan observera sin omgivning.

Valikko

Olika sätt att tala


Målsättning:

Äventyrsscouten kan observera sin omgivning.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att dra slutsater (om t.ex. varifrån människor härstammar, hur de känner sig, hur gamla de är eller av vilket kön de är) genom att lyssna på människors röster och sätt att tala.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram lämpliga röstprover eller bjuder in människor som talar på andra sätt. Kaptenen hjälper äventyrsscouterna och ställer ledande frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Detektiven

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dialekt: Dialektprover går att hitta via Svenska Litteratursällskapets webbsida (Lyssna på talspråk), Youtube eller biblioteket. När de har lyssnat på dialektproven kan äventyrsscouterna försöka gissa varifrån talarna kommer.

Lägg till tips

Bifoga