Äventyrsscouten kan välja rätt plats för elden.

Valikko

En bra eldplats


Målsättning:

Äventyrsscouten kan välja rätt plats för elden.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att välja en bra eldplats och att göra ett säkert underlag för elden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att handleda övningen och ställa ledande frågor som hjälper äventyrsscouterna att själva komma på de rätta tillvägagångssätten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Eldslagaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Boktips på finska: Om kaptenen inte är helt insatt i eldslagningens alla finesser kan Olli Aulios bok Suuri retkeilykirja (på finska) vara till stor nytta.

I praktiken: Äventyrsscouterna ger förslag på platser de tycker skulle kunna vara bra eldplatser. Kaptenen handleder äventyrsscouterna med hjälp av frågor så att de själva kommer fram till hur en idealisk eldplats ser ut. Exempel på platser där det inte lämpar sig att göra upp eld är berg och torvmark. Sedan sprider äventyrsscouterna ut sig i skogen och var och en har i uppgift att hitta ett bra ställe att göra upp eld på. De ska inte tända någon eld i det här skedet, så de kan leta efter bra eldplatser i hela terrängen. När äventyrsscouterna har hittat en bra plats där det är tillåtet att göra upp eld funderar kaptenen och äventyrsscouterna tillsammans på hur de kan förhindra att elden sprider sig i terrängen. På samma gång funderar de på hur de kan minimera de skador en helt vanlig eld förorsakar i terrängen. När de funderat klart får äventyrsscouterna i uppgift att åstadkomma ett bra underlag för elden på den den utvalda platsen. Avsikten är alltså att äventyrsscouterna ska få skapa ett underlag för en brasa på en plats där det inte finns någon färdig eldstad. När elden sedan så småningom har brunnit ner och slocknat övar äventyrsscouterna också att städa undan spåren efter elden på rätt sätt.

Lägg till tips

Bifoga