Äventyrsscouten kan släcka elden ordentligt.

Valikko

Släck elden


Målsättning:

Äventyrsscouten kan släcka elden ordentligt.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att släcka elden ordentligt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att handleda övningen och ställa ledande frågor som hjälper äventyrsscouterna att själva komma fram till de bästa tillvägagångssätten. Kaptenen ansvarar för säkerheten. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Eldslagaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Boktips på finska: Om kaptenen inte är helt insatt i eldslagningens alla finesser kan Olli Aulios bok Suuri retkeilykirja (på finska) vara till stor nytta.

Olika sätt att släcka eldar: Varje patrull gör upp en egen eld. Målet är att alla eldar ska brinna med ungefär lika stora lågor. Var och en av patrullerna väljer ett ämne att släcka med (vatten, snö, is, sand). Sedan tävlar patrullerna för att testa vilket ämne som fungerar bäst som eldsläckningsredskap.

Lägg till tips

Bifoga