Äventyrsscouten kan tälja späntstickor och vet vilka naturmaterial det lönar sig att använda som tände.

Valikko

Tände


Målsättning:

Äventyrsscouten kan tälja späntstickor och vet vilka naturmaterial det lönar sig att använda som tände.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att tälja späntstickor och tändspån och letar också i naturen efter mer material att ha som tände.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Retkeily Tulenteko
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att lära äventyrsscouterna använda täljkniven på rätt sätt och att se till att täljandet sker tryggt och säkert. Kaptenen handleder äventyrsscouterna så att de lägger märke till vilka olika material i naturen som går bra att använda som tände i elden. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Eldslagaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Naturmaterial: Kaptenen ger äventyrsscouterna fem minuter tid att gå runt i närheten och samla in naturmaterial att ha som tände. Äventyrsscouternas uppgift är att patrullvis, utan att använda täljkniv, samla in tände i naturen och sedan tända en eld och få veden att brinna med hjälp av enbart det insamlade tändet och tändstickor.

Späntstickor: Äventyrsscouterna täljer späntstickor och tänder elden med sina egna späntstickor. När de tälljer kan äventyrsscouterna försöka tälja en späntsticka som spretar åt så många håll som möjligt eller tälja så många spån (”lockar”) som möjligt på samma vedklabb.

Lägg till tips

Bifoga