Äventyrsscouten kan vara en god kompis mot andra. Äventyrsscouten känner igen tecknen på att någon blir retad, kan ta andra i beaktande och bete sig på ett bra sätt i olika situationer och med olika människor.

Valikko