Äventyrsscouten kan uttrycka sina känslor i ord och stärker sin självkänsla.

Valikko

Känslor


Målsättning:

Äventyrsscouten kan uttrycka sina känslor i ord och stärker sin självkänsla.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att uttrycka olika känslor och funderar på hur det känns att tycka om någonting. Äventyrsscouten stärker sin självkänsla med hjälp av sina kompisar och de vuxna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder, delar med sig av sina egna erfarenheter och sin kunskap, samt hjälper äventyrsscouterna att stärka sin självkänsla bl.a. genom att berömma dem. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En god kompis

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kärlek av många slag: Patrullen funderar på hur det är att älska olika människor och saker, och på hur det känns. Vem och vad upplever äventyrsscouterna att de älskar? Sina föräldrar? Sin hobby? Naturen? Sitt husdjur? Hur skiljer sig olika kärlekar från varandra? Patrullen kan med kaptenens stöd sammanställa en tankekarta. Äventyrsscouterna kan också fundera på hur det känns att vara kär i någon. Känns det som fjärilar i magen? Som att tappa talförmågan när den du är kär i är i närheten? Hettar det i kinderna eller känns det inte på något särskilt sätt?

Känslopantomim: Kaptenen förbereder en lek genom att på olika lappar skriva upp så många olika känslor hen kan komma på. Äventyrsscouterna får sedan i tur och ordning ta varsin lapp och försöka gestalta känslan så att de andra kan gissa vilken känsla det rör sig om. Laget kan också efteråt fundera på varför en del känslor är lättare att känna igen än andra, och på om de hos sina kompisar känner igen också sådana känslor som är svårare att identifiera?

Jag kan, jag är: Äventyrsscouterna tänker ut tio saker som de är bra på och skriver ner dem. Det kan handla om mer konkreta saker som t.ex. ”Jag är bra på volleyboll” eller mer abstrakta saker som ” Jag är bra på att förlåta”. Om äventyrsscouterna har svårt att komma på saker de är bra på kan kaptenen och de andra lag-/patrullmedlemmarna hjälpa till. Alla som vill får möjlighet att läsa upp sin lista för de andra. Äventyrsscouterna får med sig sina listor hem efter mötet, som för att påminna dem om deras styrkor. Det går att också att göra likadana listor över äventyrsscouternas positiva egenskaper, som t.ex. ”Jag är målmedveten” eller ”Jag är modig”.

Lägg till tips

Bifoga