Äventyrsscouten kan glädja sina kompisar och får också positiv uppmärksamhet av sina kompisar.

Valikko

Kompisgärningen


Målsättning:

Äventyrsscouten kan glädja sina kompisar och får också positiv uppmärksamhet av sina kompisar.

Beskrivning:

Äventyrsscouten provar på olika sätt att berömma, hjälpa och glädja sina kompisar. Äventyrsscouterna kommer också ihåg att säga tack.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Luovuus Palvelu Rohkeus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ger exempel. Kaptenens uppgift är att föreslå olika sätt på vilka äventyrsscouterna kan göra sina kompisar glada och stöda äventyrsscouterna när de gör detta. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar medlemmarna i sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En god kompis

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En vecka med goda gärningar: Äventyrsscouterna funderar tillsammans på vem de skulle kunna hjälpa under den påföljande veckan, och med vad. Äventyrsscouterna funderar också på hur de skulle kunna berömma sina kompisar och närstående. Under en veckas tid skriver äventyrsscouterna upp vad de gör för att hjälpa andra och om de kom ihåg att berömma andra. På följande möte kan alla berätta vad de gjort under veckan som gått och och hur det känts.

Tackrop: Patrullen hittar på ett eget tackrop som de kan ropa under lägerbål eller i andra lämpliga situationer. Patrullen kan också lära ut sitt rop till de andra patrullerna eller hela kåren.

Vänskapsarmband: Äventyrsscouterna pysslar vänskapsarmband åt varandra och varför inte också åt kaptenen. Äventyrsscouterna får själva välja hurdana armband de gör (på webben finns instruktioner och modeller för olika slags armband) och kaptenen skaffar den utrustning som behövs.

Ett snällt kort: Äventyrsscouterna och kaptenen pysslar egna kort som kan representera dem själva och skriver sina namn på korten. När korten blir klara kan äventyrsscouterna och kaptenen skriva trevliga saker på varandras kort, t.ex. ”Du är en jättepålitlig vän” eller ”Du är en mästare på att orientera”. Det här tipset kan utföras t.ex. alldeles i början av en veckoslutsutfärd så att alla får ta tid på sig att tänka ut något och skriva, och så kan korten delas ut till sina ägare precis innan hemfärd

Lägg till tips

Bifoga