Äventyrsscouten kan hjälpa sig själv eller sina vänner i en konfliktsituation. Äventyrsscouten vet hur det lönar sig att reda upp en konflikt så att det går till på ett rättvist sätt.

Valikko

Medlaren


Målsättning:

Äventyrsscouten kan hjälpa sig själv eller sina vänner i en konfliktsituation. Äventyrsscouten vet hur det lönar sig att reda upp en konflikt så att det går till på ett rättvist sätt.

Beskrivning:

Äventyrsscouten funderar över gräl och konflikter. Vad beror sådana oftast på? Hur går det till att argumentera utan att gräla? Hur kan en konflikt lösas?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Rohkeus Ryhmähenki Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de funderar och erbjuder sin egen synvinkel och sina erfarenheter som hjälp.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En god kompis

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Konfliktfyllda möten: Kaptenen delar upp laget i två köer. I den här teaterleken ställs de två köerna mot varandra och de två äventyrsscouter som står främst i köerna inleder det hela med en situation de får av kaptenen. Situationen kan t.ex. handla om att äventyrsscout A spelar en pappa som har tillrett sitt barns favoriträtt och äventyrsscout B är barnet som kommer hem sent. Äventyrsscouternas uppgift är att försvara sina ståndpunkter på fiffiga sätt och med goda argument. De första i kön inleder argumentationen och snart byter kaptenen ut dem mot de följande i kön samtidigt som hen tillägger en ny vändning i situationen, t.ex. att pappans hund har förstört barnets mattehäfte. Leken pågår tills alla har fått åtminstone en argumentationstur. Försök att avsluta leken i samförstånd.

Öm punkt: Patrullen funderar på konfliktsituationer i vardagen. Om vad uppstår oftast konflikter med föräldrarna? Eller med kompisarna? Äventyrsscouterna skriver upp orsaker till konflikter på lappar som kaptenen samlar in och läser upp en och en (det är inte nödvändigt att hinna med alla). Om det som står på lappen är mycket personligt skrivet kan kaptenen försöka formulera innehållet på ett allmännare sätt och äventyrsscouterna får sedan säga sina åsikter om saken på ett sakligt sätt. Gräl och dåligt humör borde inte få förekomma under diskussionen. Att prata om saker och uttrycka problematiska situationer i ord och fundera på dem kan ofta hjälpa i konfliktsituationer. Äventyrsscouterna kan få som hemuppgift att tänka på hur det kändes att fundera på de här sakerna tillsammans och ifall de lärde sig något nytt om sig själva eller om orsakerna till sina konfliktsituationer. Kan ett gräl undvikas nästa gång?

Debatt: Kaptenen förbereder laget inför debatten genom att ta reda på information om och berätta för äventyrsscouterna om olika sätt att göra misstag och fel under en debatt (t.ex. ad hominem, alltså att hänvisa till person i stället för att hålla sig till saken, att svära eller att använda så kallade halmdockor, alltså förbise kärnargumentet genom att förvränga det och sedan fördöma det) och genom att fråga äventyrsscouterna hur deras egna argument skulle kunna stärkas på schysta sätt. När äventyrsscouterna i lugn och ro fått fundera på sådant som har med debatter att göra, delar kaptenen ut olika roller åt frivilliga äventyrsscouter. Rollerna handlar om att vara för eller emot något ämne som är bekant för äventyrsscouterna, som t.ex. ”tidsgränser för speltid vid datorn där hemma” eller ”godisdag alla dagar”. Sedan debatterar äventyrsscouterna. Kaptenen är moderator och avbryter debatten om och alltid när situationen håller på att urarta till ett gräl. Om det uppstår sådana situationer får patrullen diskutera saken. Varför var det bäst att frysa situationen och vilka är kännetecknen på ett gräl? Om debatterna hålls sakliga kan kaptenen efter att varje ämne debatterats fråga hur någondera parten hade kunnat driva debatten så att den hade förvandlats till ett gräl.

Lägg till tips

Bifoga