Äventyrsscouten kan bete sig på rätt sätt i sociala medier och på internet i allmänhet.

Valikko

Netikett


Målsättning:

Äventyrsscouten kan bete sig på rätt sätt i sociala medier och på internet i allmänhet.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna går igenom vad netikett innebär och funderar på vad som är tillåtet att göra på internet och på vad som är förbjudet eller inte bra att göra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Medialuku Ryhmähenki Turvallisuus Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen diskuterar netikett, sociala medier och faror ute på internet med äventyrsscouterna. Kaptenen är den sakkunniga, handleder och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En god kompis

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Se upp med det anonyma: Kaptenen diskuterar med laget om vilka för- och nackdelar det kan medföra att vara anonym på internet, både med tanke på äventyrsscouterna själva och med tanke på andra. Äventyrsscouterna får också berätta om de någon gång diskuterat med en okänd person på internet, t.ex. via någon kanal i sociala medier, och vad de tycker om detta.

Åsiktsbarometer: Inför mötet förbereder kaptenen argument om sådant som är tillåtet och förbjudet att göra på internet. Argumenten uttrycker inte direkt om det de handlar om är accepterat eller inte, t.ex. ”Jag lade ut en pinsam bild av min kompis på Instagram”. På mötet räknar kaptenen upp påståendena, ett i taget, och äventyrsscouterna tar ställning genom att röra sig längs en åsiktsbarometer som kaptenen märkt ut (ett streck på marken eller motsvarande) och där den ena änden är ”rätt” och den andra ”fel”. Efter varje påstående följer en diskussion om varför äventyrsscouterna står där de står, speciellt om någon står ensam i den ena änden och de andra i den andra änden av barometern.

Lägg till tips

Bifoga