Äventyrsscouten vet var gränsen går mellan att skoja och att göra någon annan illa. Äventyrsscouten är bekant med kännetecknen på mobbning och vågar ingripa om någon blir mobbad.

Valikko

På skoj eller av elakhet?


Målsättning:

Äventyrsscouten vet var gränsen går mellan att skoja och att göra någon annan illa. Äventyrsscouten är bekant med kännetecknen på mobbning och vågar ingripa om någon blir mobbad.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna diskuterar skillnaderna mellan vänligt skämtande och kränkande beteende samt kännetecknen på mobbning. Äventyrsscouterna får också prova på att ingripa i en mobbningssituation.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Rohkeus Ryhmähenki Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen kartlägger äventyrsscouternas kunskaper om mobbning och tar reda på var äventyrsscouterna själva tycker att gränsen går. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En god kompis

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En mobbningssituation: Äventyrsscouterna får olika påhittade mobbningssituationer av kaptenen och väljer patrullvis (eller i mindre grupper) en situation åt gången som de dramatiserar. När någon i publiken vill får hen stiga in i scenen för att försöka vända situationen till det bättre. När en situation har rett upp sig funderar alla närvarande en stund tillsammans på om det hade varit möjligt att göra någonting annorlunda för att lösa situationen. Har t.ex. någon av skådespelarna ännu någon ny synvinkel på situationen? När alla är någorlunda nöjda med lösningen kan laget gå vidare till nästa exempelsituation.

Något att skämta om: Patrullen funderar på vad det är ok att skämta om och vad som inte är ok, samt på att olika människor har olika uppfattningar om de här frågorna. Av kaptenen får patrullen många lappar med ord som beskriver olika faktorer som har med människor att göra, t.ex. frisyr, religion eller musiksmak. Patrullens uppgift är att lägga lapparna i olika högar enligt om det är ok att skämta om det som står på lappen eller inte, eller enligt att det kan vara ok att skämta i vissa situationer men inte i andra. Sedan går kaptenen igenom hur patrullen valt att lägga lapparna och äventyrsscouterna motiverar sina åsikter om varför lapparna ligger där de gör.

Lägg till tips

Bifoga