Äventyrsscouten har god förmåga att samarbeta och kan tillsammans med de andra bygga upp och förbättra gruppandan i patrullen. Äventyrsscouten kan samarbeta också med andra än med sina närmaste vänner.

Valikko

Samarbete


Målsättning:

Äventyrsscouten har god förmåga att samarbeta och kan tillsammans med de andra bygga upp och förbättra gruppandan i patrullen. Äventyrsscouten kan samarbeta också med andra än med sina närmaste vänner.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna gör gruppvis olika samarbetsövningar och hittar på egna kännetecken för sin patrull, t.ex. ett rop och en vimpel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Moninaisuus Partiokulttuuri Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen stöder patrullen under övningarna och handleder dem så att de alla tillsammans samarbetar effektivt och rättvist. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En god kompis

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Draktafatt: Laget delas in i grupper på tre personer och alla grupper får tre ”svansar” (t.ex. knoprep). Äventyrsscouterna ställer sig gruppvis på kö så att den första, alltså ”drakens huvud” har ögonen förbundna och med svansarna dinglande från den sista i kön. I kön kan äventyrsscouterna hålla i varandra t.ex. genom att lägga händerna på axlarna på den som är framför. Nu ska drakarna försöka rycka svansar av varandra, men det är bara den som står främst i draken (alltså den som inte ser) som får ta svansar, och drakarna får bara knycka en svans åt gången. Drakens övriga delar styr drakens huvud åt rätt håll både fysiskt och med hjälp av ord. Vinnare är den drake som har flest svansar när kaptenen blåser av leken.

Spagettitorn: Kaptenen delar in äventyrsscouterna i två eller tre team så att alla, så gott det är möjligt, är tillsammans med andra personer än sina bästa kompisar. Varje team får sedan en bestämd mängd rå spagetti och marshmallows, och målet är att på två minuter bygga en så hög konstruktion som möjligt. Det ska gå att mäta höjden på konstruktionen utan att någon rör vid den vid mätögonblicket.

Rätt i rad: Kaptenen hittar på olika sätt för att organisera äventyrsscouterna på linje, i olika ordningsföljd, t.ex enligt födelsedatum från den yngsta till den äldsta, i alfabetisk ordning enligt förnamnen eller enligt hårfärg från den ljusaste till den mörkaste. För att uppgiften inte ska vara alldelels för enkel kan äventyrsscouterna organisera sig utan att prata eller stående på en planka eller ett streck (och runtomkring plankan finns det på låtsas flytande lava eller något sådant).

Knuten: En av äventyrsscouterna går utom syn- och hörhåll. De andra ställer sig i ring och håller varandra i händerna. Syftet är att knyta en spänd knut av alla i ringen utan att släppa greppet om varandras händer. När knuten är färdig får den äventyrsscout som väntat en bit bort komma fram och ge muntliga instruktioner åt dem i knuten så att de kan knyta upp den och till slut stå i ring igen, utan att ha släppt handgreppen. Källa: Leikkipankki (Mannerheims Barnskyddsförbunds finskspråkiga ”Lekbank”).

Rop: Patrullen hittar på ett eget rop att ropa under möten, lägerbål och lite varstans när patrullen är samlad.

Vimpel: Patrullen pysslar en gemensam vimpel med patrullens och patrullmedlemmarnas namn på. Sedan kan patrullen ta med sig vimpeln t.ex. på läger eller tävlingar för att representera patrullen.

Lägg till tips

Bifoga