Äventyrsscouten känner till scoutidealen för sin egen åldersgrupp och följer dem.

Valikko

Scoutidealen


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till scoutidealen för sin egen åldersgrupp och följer dem.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna repeterar sin egen åldersgrupps scoutideal och begrundar vad de innebär för dem själva. En äventyrsscouts ideal är att

  • respektera andra
  • älska naturen och skydda miljön
  • vara pålitlig

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Kestävä kehitys Luonto Palvelu Partiokulttuuri Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Luontosuhde Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen repeterar scoutidealen med äventyrsscouterna och finns där som en stödande vuxen när äventyrsscouterna funderar och reflekterar. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En god kompis

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Scoutkompisen: Äventyrsscouterna funderar tillsammans med kaptenen på hur idealen hänger samman med kompisrelationer och olika situationer i scoutverksamheten. Hur kan vi respektera en annan människa i scouterna, och vem kan vi respektera? Hur kan vi förmedla förtroende? Hur kan vi beakta naturskyddsfrågor t.ex. under patrullens seglats? Efter diskussionen kan patrullen samla sina reflektioner på en plansch och hänga upp den i kårlokalen som en påminnelse om de egna tankarna kring scoutidealen.

En stilla stund med idealen: Laget håller en kvällsandakt/stilla stund med idealen som tema. Under andakten/stunden kan deltagarna tillsammans fundera på vad ordet ideal betyder. Vilka ideal har äventyrsscouterna? Hur kan äventyrsscouternas ideal synas i vardagliga situationer? Vad kan var och en göra för att agera enligt idealen? Finns det situationer då scouter inte behöver ta hänsyn till idealen? Källa: Scouterna

Lägg till tips

Bifoga