Äventyrsscouten kan återanvända olika slags material.

Valikko

Återvinn och piffa upp


Målsättning:

Äventyrsscouten kan återanvända olika slags material.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna använder något gammalt för att tillverka något nytt eller förbättra någonting.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Kestävä kehitys Luovuus
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen vägleder äventyrsscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Renovera kårlokalen: Äventyrsscouterna hjälper till med att renovera kårlokalen, t.ex. genom att måla väggar eller möbler.

Tryck ditt namn: Äventyrsscouten trycker med textilfärger sitt eget namn och patrullens/lagets/kårens kännetecken på sin handduk och kärlshandduk så att alla lätt hittar sina egna saker i tältet på lägret.

Pynta: Äventyrsscouterna pyntar ett gammalt klädesplagg, ett örngott, en lägerbålsmantel eller en handduk genom att applicera, brodera, batikfärga eller göra tygtryck med textilfärger. Ledarens uppgift: Ledaren hjälper och instruerar äventyrsscouterna.

Besök på en loppmarknad: Laget kan besöka en loppmarknad och leta efter pysselmaterial och föremål att piffa upp.

Boktips på finska: Tips om pyssel med återvinningsmaterial finns på finska i böckerna Anu Harkki: Viritetty, Sirpa Kontio-Nikama: Kahvipussin uusi elämä (idéerna i boken består mest av sådant som går att göra med hjälp av en symaskin), Liisa Hellemaa-Hautamäki och Marjo Koivumäki: Vanhasta uutta

Lägg till tips

Bifoga