Äventyrsscouten kan återuppliva.

Valikko

Återupplivning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan återuppliva.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att avgöra om en person behöver återupplivas och lär sig grunderna i att återuppliva.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Ensiapu
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att själv utbilda sig tillräckligt för att kunna instruera äventyrsscouterna. Om det behövs bjuder kaptenen in en expert. Kaptenens uppgift är att se till att äventyrsscouterna tar övningen tillräckligt mycket på allvar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hjälparen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Läge att återuppliva?: Det är viktigt att påminna äventyrsscouterna om vad första hjälpen-anvisningarna säger om att ge första hjälpen och reda ut situationen när någon är medvetslös. Innan du påbörjar livräddningen måste du kontrollera att patienten faktiskt behöver återupplivas. Instruktioner om hur du undersöker om en medvetslös person behöver återupplivas och sedan inleder återupplivningen finns på FRK:s webbsidor och på www.terveyskirjasto.fi (på finska).

Annedockan: Öva återupplivning med hjälp av en Annedocka. Annedockor finns att låna t.ex. via FRK eller Frivilliga brandkåren. För några tior kan kåren eller området också skaffa en mini-Anne, som mycket väl räcker till för äventyrsscouternas övningsbehov. Öva aldrig återupplivning med hjärtmassage på riktiga människor.

Lägg till tips

Bifoga