Äventyrsscouterna kan ge första hjälpen vid brännskador och köldskador.

Valikko

Brännskador och köldskador


Målsättning:

Äventyrsscouterna kan ge första hjälpen vid brännskador och köldskador.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna övar att ge första hjälpen vid brännskador och köldskador och funderar på sätt att undvika att sådana skador uppkommer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Ensiapu
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att utbilda sig själv så att hen kan instruera äventyrsscouterna i korrekt första hjälpen. Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna så att de tat övningen på tillräckligt stort allvar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hjälparen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Maskering: Kaptenen maskerar patrulledarna så att de ser ut att ha drabbats av brännskador och köldskador. Av vaselin och plastfolie samt röd färg går det att göra trovärdiga andra gradens brännskador. Med svart färg runt kanten ser maskeringen ut som sönderbränd hud vid tredje gradens brännskada. Ett hypotermiskt utseende skapas genom att måla vit och blå färg på läpparna, kindknotorna och öronen. Äventyrsscouternas uppgift är sedan att ge patrulledaren första hjälpen på rätt sätt.

Sammanställ: Kaptenen förbereder en sammanställningsuppgift om första hjälpen vid köldskador och brännskador. Hen skriver benämningar på skador (t.ex. andra gradens brännskada, ytlig förfrysning), symtom (t.ex. öm hud, känslolös och hård hud) och första hjälpen-åtgärder (t.ex. uppsök läkare, håll skadan i kallt vatten) på olika lappar. Äventyrsscouternas uppgift är sedan att placera lapparna så att sådant som hör ihop ligger på samma ställe. Brännskador delas in i tre klasser enligt allvarlighetsgrad. När det gäller brännskador inverkar också storleken på det brända området mycket på hur allvarlig skadan är. – Vid en första gradens brännskada rodnar huden och blir öm, men vanligen förekommer inga andra symtom. Ett exempel på en sådan här brännskada är hud som bränts av solen. En första gradens brännskada kräver sällan någon särskild vård. Håll det brända området i rinnande kallt vatten i minst 10 minuter. Täck brännskadan med ett rent förband om det ser ut att behövas. – Vid en brännskada av andra graden blir huden skadad och det uppstår blåsor. Också nu gäller det att hålla brännskadan i kallt vatten. Det är viktigt att förhindra att blåsorna spricker så att det inte kommer bakterier i brännskadan. Täck brännskadan t.ex. med en salvkompress. – Vid en brännskada av tredje graden blir huden och vävnaderna under den förstörda och sönderbrända.  palavat karrelle. Kyl skadan och se till att patienten får läkarvård. Den här typen av brännskada är alltid allvarlig och kräver sjukhusvård. Följande brännskador kräver vårduppföljning: andra gradens brännskador som är större än en handflata, brännskador i ansiktet eller på händerna, alla tredje gradens brännskador, brännskador som beror på elstötar, brännskador i andningsvägarna, också lindriga brännskador hos äldre personer och brännskador hos barn om det finns minsta misstanke om att skadan inte är enbart ytlig. Köldskador eller förfrysningar: De yttersta kroppsdelarna är mest utsatta för köldskador (fingrar, tår, kinder, öron och näsa), vilket betyder att det lönar sig att skydda dessa väl mot kyla. Köldskadorna kan delas in i ytliga och djupa förfrysningar. – Ett kännetecken på en ytlig köldskada är stickningar i huden. Det uppstår en vit fläck på huden och den känns hård. Så småningom försvinner känseln i huden. Värm upp det förfrusna hudområdet t.ex. genom att trycka lätt på den med en varm hand till huden återfår sin normala färg, förhårdnaden försvinner och känseln kommer tillbaka. Massera inte det förfrusna stället eftersom det kan förvärra skadan. – Vid en djup förfrysning skadas inte bara huden utan också vävnader under huden. Det förfrusna området blir utan känsel och hårt. När käldskadan tinar upp kan det uppstå vattenblåsor. Det köldskadade området förblir ömtåligt och i värsta fall kan köldskadan leda till kallbrand. Skydda det förfrusna området för köld. Håll patienten varm, eftersom hen möjligen också lider av hypotermi. Se till att patienten får läkarvård.

Lägg till tips

Bifoga