Äventyrsscouten kan agera på rätt sätt vid en olycka.

Valikko

En olycka


Målsättning:

Äventyrsscouten kan agera på rätt sätt vid en olycka.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna övar att agera på rätt sätt vid en olycka.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att berätta för äventyrsscouterna vad de ska göra på olycksplatsen, och i vilken ordningsföljd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hjälparen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Varna, rädda, hjälp: Äventyrsscouterna funderar på vad de ska göra när de kommer till en olycksplats. Kaptenen instruerar äventyrsscouterna i vad som är den rätta ordningsföljden för allt som behöver göras. Äventyrsscouterna övar patrullvis att agera rätt vid en iscensatt olycka.

Patrullvis: Äventyrsscouterna funderar patrullvis på hur de ska agera vid en olycka. Äventyrsscouterna tittar på en bild eller ett tidningsurklipp från en olycka (t.ex. en cykel- eller mopedolycka) och gör patrullvis upp planer för vad de skulle göra i situationen på bilden. Sedan presenterar de sina planer för de andra. Avslutningsvis daramatiserar äventyrsscouterna situationen. Källa: punainenristi.fi: itsestä ja toisista huolehtiminen (på finska)

Lägg till tips

Bifoga