Äventyrsscouterna kan vårda och stöda olika slags skador med förband och stilla stora blödningar.

Valikko

Förband


Målsättning:

Äventyrsscouterna kan vårda och stöda olika slags skador med förband och stilla stora blödningar.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna övar första hjälpen vid olika slags skador.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Ensiapu Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar äventyrsscouterna när de lägger förband.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hjälparen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sår: Äventyrsscouterna övar parvis att stilla stora blödningar. Äventyrsscouterna övar att lägga tryckförband. Kaptenens uppgift är att visa äventyrsscouterna hur ett korrekt tryckförband ska läggas. Bildförsedda instruktioner finns på FRK:s sidor.

Ledskador: Äventyrsscouten övar första hjälpen vid ledskador på fingrar, knän eller fotleder. Äventyrsscouterna bekantar sig med symtom och första hjälpen vid vrickningar. Äventyrsscouterna över parvis att lägga stödförband på varandra.

Lägg till tips

Bifoga