Äventyrsscouten är bekant med den första hjäpen-utrustning som finns i kårlokalen och vet hur den används.

Valikko

Första hjälpen-utrustning


Målsättning:

Äventyrsscouten är bekant med den första hjäpen-utrustning som finns i kårlokalen och vet hur den används.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med första hjälpen-utrustningen i kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Ensiapu Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen presenterar kårlokalens första hjälpen-utrustning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hjälparen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Min egen första hjälpen-väska: Äventyrsscouten ritar eller plockar ihop (om det finns tillräckligt mycket utrustning att tillgå) sin egen första hjälpen-väska inför en utfärd. På samma gång funderar äventyrsscouterna på vilken utrustning som behövs under t.ex. en dagsutfärd.

Reservutrustning: Äventyrsscouterna arbetar i mindre grupper och försöker komma på vad de i ett nödläge skulle kunna använda som reservmaterial i stället för sådant som finns i en första hjälpen-väska. Äventyrsscouterna kan skriva en lista på reservutrustning som går att använda till samma sak som ett första hjälpen-redskap. När någon har stukat fotleden under en skogsutfärd kan första hjälpen-väskans kylpåse ersättas med en snöfylld vante eller en halsduk som kylts ner med kallt vatten. Källa: FRK

Vad finns det i väskan?: Äventyrsscouterna plockar tillsammans fram det som finns i första hjälpen-väskan och funderar på vad det går att göra med föremålen. Kaptenen kan handleda äventyrsscouterna så att de kommer på vad föremålen är avsedda för och kan användas till.

Lägg till tips

Bifoga