Äventyrsscouten känner till Kalevala.

Valikko

Kalevala


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till Kalevala.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med någon av berättelserna ur Kalevala och skapar tillsammans med sin patrull en dikt, sång, dramatisering eller pantomim som bygger på berättelsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Luovuus Suomalainen kulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna genom att t.ex. tipsa om intressanta berättelser. Kaptenen hjälper äventyrsscouterna med att producera eget material och med att hitta en plats där äventyrsscouterna kan uppträda med det de skapat.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I ett pörte

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Pantomim: Patrullerna förbereder korta pantomimföreställningar utgående från Kalevala-berättelser. De andras uppgift är att försöka gissa vilken berättels det handlar om. Använd Mauri Kunnas Hundarnas Kalevala till hjälp.

Lägerbål: Äventyrsscouterna förbereder en dramatisering av någon av berättelserna i Kalevala och förevisar den under lägerbålet på kårens läger. Välj berättelse enligt vilka som sitter i publiken. En del av berättelserna lämpar sig inte nödvändigtvis för publik i vargungeålder. Använd Mauri Kunnas Hundarnas Kalevala till hjälp för att hitta en lämplig berättelse.

Dikter: Patrullen skriver en dikt om en utfärd, på kalevalameter (finsk runometer) Det är enkelt att bekanta sig med kalevalametern genom att läsa dikter ur Kalevala. Enligt versmåttet innehåller varje versrad alltid åtta stavelser. Versradens första och andra ord börjar oftast på samma ljud. Typiskt är också att nästa versrad alltid upprepar det som nyss nämnts. Publicera de färdiga dikterna på kårens webbsida eller i kårens tidning.

Lägg till tips

Bifoga