Äventyrsscouten känner till finländska ordspråks- och trolldomstraditioner.

Valikko

Ordspråk och trolldom


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till finländska ordspråks- och trolldomstraditioner.

Beskrivning:

Äventyrsscouten letar fram och bekantar sig med gamla ordspråk och magiska formler.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Medialuku Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen hjälper äventyrsscouterna att få fram information. Kaptenen kan också bjuda in någon som är insatt i folktraditioner till mötet. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren berättar för patrullmedlemmarna vad uppgiften går ut på och ser till att patrullen utför uppgiften.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I ett pörte

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gåtor: Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och gissar traditionella finländska gåtor.

Ordspråkskombinationer: Kaptenen klipper mindre kända ordspråk i två delar och äventyrsscouterna försöker förena lapparna rätt. Diskutera sedan vad ordspråken kan tänkas betyda.

Ordspråks-Pictionary: Äventyrsscouterna ritar finländska ordspråk på papper och en annan patrull försöker gissa vilket ordspråk det är fråga om.

Ordspråkstavla: Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och läser ordspråk. De väljer ut ett eller flera som de tycker är extra bra. Sedan gör patrullerna tavlor med ordspråk de valt ut. Patrullen kan göra tavlor genom att t.ex. brodera texten på ett tyg eller bränna in den i ett trästycke. Ordspråk finns det gott om på webben och bl.a. i boken Finska ordspråk och gåtor av Elias Lönnrot.

Magiska formler: Äventyrsscouterna bekantar sig med magiska formler och traditioner som enligt finländska sedvänjor hör samman med helande, jakt, barnafödande och annat i livet. De läser formler i böcker och på webben och uttalar formlerna för sina patrullmedlemmar. Var och en kan t.ex. välja sin egen favoritformel om jakt, helande eller resor. Information om gamla folkliga trollformler finns förutom på webben t.ex. i böckerna (på finska) Pieni taikakirja (red. Marjut Hjelt) och Lykyn avain – 999 vanhaa taikaa ja uskomusta (Juha Nirkko).

Lägg till tips

Bifoga