Äventyrsscouten känner till traditionella forntida övertygelser i Finland.

Valikko

Övertygelser förr i tiden


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till traditionella forntida övertygelser i Finland.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med gammal folktro.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen väljer ett lämpligt besöksmål eller bjuder in en gäst till mötet. Kaptenen sätter sig in i berättelser och föreställningar inom folktron samt övar att berätta om dessa på ett intressant sätt för äventrysscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I ett pörte

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Offersten: Äventyrsscouterna besöker en forntida offersten, en forngrav eller någon annan motsvarande plats. Det finns forngravar och offerstenar på många orter i Finland. Via webben går det att få fram noggrannare information om var fornlämningarna finns. Laget gör en utflykt till en fornlämning. Vid många av de mer kända platserna finns det informationsskyltar med mera information. Om det inte finns någon skylt kan kaptenen i förväg ta reda på information och sedan berätta om forntida finsk kultur när laget befinner sig på den historiska platsen.

Lägerbål: Berättelser som bygger på folktro passar fint som lägereldsberättelser. Kaptenen eller äventyrsscoutpatrullerna väljer någon viss figur som de berättar en berättelse om den för de andra kring lägerelden.

Mosaik: Äventyrsscouterna klipper bitar ur tidningar eller av färgat papper, väljer en fornfinsk figur ur någon berättelse och skapar en mosaikbild av den på svart papper.

Andliga väsen: Äventyrsscouterna besöker en plats som anknyter till gamla övertygelser om andliga väsen. Det kan t.ex. vara fråga om en källa eller en fors där det enligt folktron bodde vattenandar. Ett gammalt slott eller en gammal bastu kan enligt traditionen ha en egen tomte, och i anknytning till ett stort flyttblock kan det finnas berättelser om jättar. Kaptenen förbereder en berättelse om folktro som anknyter till platsen eller bjuder någon som känner till vad som berättas med på utfärden.

Lägg till tips

Bifoga