Äventyrsscouten känner till traditionella finländska instrument.

Valikko

Traditionella instrument


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till traditionella finländska instrument.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bygger ett traditionellt finländskt instrument.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen tar i förväg reda på information om traditionella finländska instrument och för sedan informationen vidare till äventyrsscouterna. Kaptenen skaffar fram det material som behövs och handleder äventyrsscouterna så att de kan använda verktygen på ett tryggt sätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I ett pörte

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Harskrämma: Äventyrsscouten tillverkar en harskrämma.

Brumsnurra: För att tillverka en brumsnurra behöver du en 30 cm lång, 40–60 mm bred och 6–8 mm tjock träbit samt starkt snöre. Dessutom behöver du en täljkniv och en borr med ett 5 mm tjockt borrbett. En brumsnurra består alltså av en platt träbit med ett snöre i. Snöret ska du hålla i och snurra brädan runt, runt. Då vrider snöret sig och brädan börjar snurra runt sin egen längdaxel, vilket ger upphov till ett starkt surrande ljud. Börja med att gröpa ur träbiten i ena änden, eller i båda. Borra sedan ett hål i den (ena) urgröpta änden. Det är viktigt att hålet är i mitten av brädan. Trä snöret genom hålet och knyt fast. Det lönar sig för patrullen att testa vilken knop och vilket sätt att knyta som fungerar bäst. I snörets andra ände kan det vara bra att knyta en ögla att hålla i. Snörets längd beror på hur lång den som ska använda instrumentet är. Snurra till en början brumsnurran med hård fart för att få snöret att vrida sig så att brädan börjar snurra kring sin egen längdaxel.

Flöjt av hundfloka: Använd en 30–80 cm lång stump av en stjälk från en hundfloka och tillverka en flöjt. Skär av munstycksänden snett och gör en halvrund öppning ovanför, som på en blockflöjt. Håll flöjten snett nedåt när du spelar. Flöjtens nedre ände kan vara öppen eller tillsluten.

Sälgflöjt: Det går lättast att tillverka sälgflöjter (sälgpipor) i maj då sälgens kambiumlager är mjukt och barken därför lossnar lätt. För att tillverka en sälgflöjt behöver du en ca 15 cm lång, rak sälgkvist som är ungefär lika tjock som ett finger och har slätt skal. Kaptenens uppgift är att se till att laget har markägarens lov att ta sälgkvistar. Börja med flöjtens munstycke. Skär av kvistens ena ände snett, så att den få samma form som munstycket på en blockflöjt. Gör sedan ett litet hack genom barken och ner i träet ungefär 2–3 cm från munstycket. Skär sedan, ungefär 5–10 cm från hacket, ett snitt som är lika djupt som barken och som går runt om hela kvisten. Använd en vass kniv. Knacka sedan loss barken mellan munstycket och snittet genom att slå försiktigt med knivskaftet. Vrid samtidigt barken fram och tillbaka så att den lossnar i form av ett rör. Det här barkröret ska vara helt eftersom det senare ska läggas tillbaka på flöjten. Tälj bort en bit av kvisten mellan munstycket och hacket och gör också hacket större. Hackets djup påverkar hur flöjten låter. Lägg till sist tillbaka barkröret och testa att blåsa i flöjten. Flöjten torkar snabbt på våren och en torr flöjt ger inget ljud i från sig. Låt därför gärna den färdiga flöjten ligga i rent vatten i några dagar. Källa: https://www.norrskog.se/Den-fantastiska-skogen/Skogens-skaparkraft/Gor-en-salgflojt/

Lägg till tips

Bifoga