Äventyrsscouten känner igen sin hembygds dialekt

Valikko

Dialekt


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen sin hembygds dialekt

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att tala sin hembygds dialekt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Moninaisuus Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga eller bjuder in någon som talar dialekt på besök. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I hemknutarna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Memory: Dialekt går att öva med hjälp av memoryspel. Äventyrsscouterna tillverkar själva ett memoryspel och spelar det när de träffas.

Texter och musik: Äventyrsscouterna läser eller lyssnar på texter eller musik på dialekt, t.ex. serier översatta till dialekt, musik på dialekt (t.ex. KAJ), Lars Huldéns texter, Tomppis memes...

En artikel: Patrullen skriver på dialekt en artikel om sig eller om scoutverksamheten. Artikeln publiceras i kårtidningen.

Lägg till tips

Bifoga