Äventyrsscouten känner till djurarter som rör sig i området där hen bor.

Valikko

Djur i tätorten


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till djurarter som rör sig i området där hen bor.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med djur som lever i tätorter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Färdighetsområden Luonto
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de identifierar djurarter. Om det behövs bjuder kaptenen in en sakkunnig person. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I hemknutarna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fotografering: Äventyrsscouterna beger sig patrullvis ut försedda med kameror. Målet är att fotografera så många djur som möjligt. Efter en överenskommen tid återvänder äventyrsscouterna till kårloklalen och försöker med hjälp av böcker eller webben identifiera arterna de fotograferat.

Fågelexkursion: Äventyrsscouterna deltar i en fågelexkursion i stadsområdet. Exkursionen leds antingen av kaptenen, en fågelskådare i kåren eller av en representant för den lokala ornitologföreningen. Under exkursionen är målet att se och identifiera så många fågelarter som trivs i stadsmiljö som möjligt.

Naturutfärd i tätorten: Äventyrsscouterna gör en naturutfärd i tätorten. Syftet med utfärden är att så många olika djurarter som möjligt. Det lönar sig att göra utfärden när det är skymning om det är möjligt. Då är chansen större att stöta på t.ex. fältharar och rävar.

Lägg till tips

Bifoga