Äventyrsscouten känner till utflyktsmål/fina platser i naturen i området där hen bor.

Valikko

En plats i naturen


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till utflyktsmål/fina platser i naturen i området där hen bor.

Beskrivning:

Äventyrsscouten letar rätt på nya trevliga platser i naturen i närheten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Retkeily
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ansvarar för säkerheten. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I hemknutarna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Skyddat område: Äventyrsscouterna besöker ett skyddat område på sin hemort. Det kan t.ex. handla om ett kärr eller en skogsdunge i närheten. Kommunernas webbsidor är ofta goda informationskällor för den som vill hitta platser att besöka.

Årstiderna: Laget bekantar sig med samma plats under olika årstider.

Att välja ett utfärdsmål: Äventyrsscouterna undersöker en karta över staden eller stadens webbsidor. De letar efter utflyktsmål och fina platser i naturen som finns i området. Äventyrsscouterna väljer ut sin favoritplats och laget gör en utfärd dit.

Istidsspår: Äventyrsscouterna bekantar sig patrullvis med en plats där det finns spår av istiden.

Den egna platsen: Laget ger sig ut i bekant utfärdsterräng. Laget delar in sig patrullvis och varje patrull letar rätt på den plats som de tycker är den bästa. Material: karta, kompass.

Lägg till tips

Bifoga