Äventyrsscouten känner till huvuddragen i sitt eget bostadsområdes historia.

Valikko

Historia


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till huvuddragen i sitt eget bostadsområdes historia.

Beskrivning:

Laget besöker en historiskt intressant plats.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen arrangerar besöket. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på, delar ut uppgifter inom patrullen och fungerar som förebild.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

I hemknutarna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Löpgravar: Om det finns löpgravar eller andra liknande byggnadskonstruktioner från krigstiden i närheten kan laget bekanta sig med dem. Laget kan kombinera detta med ett besök hos en veteran.

Historisk byggnad: Laget besöker en historisk byggnad såsom ett bruk, en annan industrianläggning, ett slott eller en kyrka. Kaptenen bjuder in en expert för att berätta om platsens historia på ett intressant sätt.

Hembygdsmuseet: Laget besöker hembygdsmuseet. Det är bra om kaptenen ordnar med en guidning på museet eller själv sätter sig grundligt in i materialet på förhand.

Lägg till tips

Bifoga